Mieczyslaw Matt Nycz Diocese of Buffalo Catholic priest

Mieczyslaw "Matt" Nycz Horowitz Law